SIMPRA universal primer

OPIS IZDELKA

Simpra univerzalna impregnacija je izdelana na osnovi vodne emulzije polimernih veziv.

UPORABA

Simpra pripomore k učvrstitvi in izenačuje vpojnost podlage ter izboljšuje oprijem Kemopola in Bravo barve za notranje zidove, Dispervana in Fasene barve za fasade, Betonton barve za beton in drugih disperzijskih premazov za notranja in zunanja dela. Podlaga, na katero se nanaša, mora biti kompaktna, suha in čista. Nanaša se s čopičem ali valjčkom, v enem sloju na normalno vpojnih podlagah (betonske podlage in omet, ter v dveh slojih na zelo vpojnih podlagah (siporex, mavec). Ne sme zmrzniti.

RAZREDČILO

Razredčuje s z vodo.

PORABA

0,5 l /m2.

ENBALAŽA

1 l / 3 l / 5 l /15 l

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI