FINAL NANO PREMIUM omet

OPIS IZDELKA

FINAL NANO PREMIUM OMET je tankoslojni omet, ki je bolj odporen na umazanje. Uporablja se za zaščitno in dekorativno obdelavo fasad. Odporen je na  atmosferilije ter s pomočjo posebnih dodatkov zaščiten pred napadom alg in plesni.  Uporablja se za dekorativno obdelavo fasad in notranjih zidnih površin. Uporablja se za vse vrste fino obdelanih gradbenih podlag (fini mineralni ometi, vlaknenocementne in mavčno-kartonske plošče, iverice), ter kot končni sloj v toplotno izoliranih sistemih.

UPORABA

Podlaga mora biti gladka in čista; delovna temperatura mora biti višja od +8°C in nižja od +30°C, relativna vlažnost mora biti nižja od 80%. Omet se ne sme nanašati na direktno osončeno podlago, kakor tudi ne ob deževnem, meglenem ali vetrovnem vremenu (fasado zaščititi z zaslonom). Omet je treba pred vgradnjo dobro premešati z mešalcem in po potrebi razredčiti z vodo. Obvezno je nanašanje temeljnega premaza Finalgrund Uni (čas sušenja 24 ur) v niansi podobni niansi ometa! Omet se nanaša ročno z nerjavečo jekleno gladilko ali strojno v debelini, ki je najbližja premeru najdebelejšega zrna. Zaglajen omet takoj ali nekaj minut po nanašanju zagladimo s krožnimi potezami s trdo, plastično gladilko. Zariban omet takoj ali nekoliko minut po nanašanju zaribamo s krožnimi, vertikalnimi ali horizontalnimi potezami s trdo, plastično gladilko. Onečiščena mesta in pribor po uporabi oprati z vodo. Potrebna je zaščita pred padavinami 24 ur po nanašanju ometa!  Omet iz različnih proizvodnih šarž je potrebno pred vgradnjo egalizirati!

RAZREDČEVANJE

Po potrebi s čisto vodo (maksimalno 1 %).

IZBOR NIANS

V Top Mix sistemu.

PORABA

ZG 1,5 mm – 2,4 kg/m2            ZR 2,0 mm - 2,5 kg/m2

ZG 2,0 mm – 2,9 kg/m2

ENBALAŽA

25 kg

SORTIMENT

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI